Domaća regulativa u izgradnji puteva pruža detaljan pravni okvir (zakoni, pravilnici) uključujući i detaljnije tehničke propise (pravilnici, uredbe i naredbe) u projektovanju puteva i stabilizacije. Navedeni akti imaju imaju obaveznu primenu na teritoriji Republike Srbije. Više informacija o pravnom okviru i o tehničkim propisima.

Ako posmatramo stabilizaciju kao mešavinu aditiva za stabilizaciju i materijala mineralnog porekla koji je potrebno stabilizovati, postoji nekoliko vrsta mineralnih mešavina. Svaka od njih zahteva poseban pristup u projektovanju. Detaljnije informacije o standardima za projektovanje i za metode ispitivanja ovde.

Za više informacija pošaljite upit


Projektovanje

U samom projektovanju, pored navedenih normi, neophodno je detaljno poznavati i sastojke potrebne za proizvodnju mineralnih mešavina i specifične standarde koji definišu njihova svojstva, ali i ograničenja koja se odnose na pripremu mineralnih mešavina različitih sastojaka. Radi se o:

Agregatima

Informacije o: svojstvima, ograničenjima kod pripreme mineralnih mešavina sa agregatima i metodama ispitivanja

Detaljnije

Cementu

Informacije o: svojstvima, ograničenjima kod pripreme mineralnih mešavina sa cementom i metodama ispitivanja

Detaljnije

HRB-u

Informacije o: svojstvima, ograničenjima kod pripreme mineralnih mešavina sa hidrauličnim vezivima za puteve i metodama ispitivanja

Detaljnije

Lafarge ima bogato međunarodno iskustvo kod stabilizacije različitih tipova mineralnih mešavina – agregata, tla, recikliranih materijala. S obzirom na potencijal na lokalnom tržištu, definisan je tim stručnih ljudi i opreme koji je u mogućnosti da pruži punu podršku u: definisanju potrebe, laboratorijskim ispitivanjima, projektovanju i samoj ugradnji.

Kalkulator troškova veziva za stabilizaciju

Kod izgradnje objekata infrastrukture, važno je precizno definisati građevinske materijale. Projektanti, u cilju sigurnosti, uglavnom pribegavaju sigurnim rešenjima, odnosno jačim markama betona i čistijim cementima (po sastavu) prilikom definisanja određenih betonskih pozicija.

Lafarge laboratorija (za cement, beton i geomehaniku) i menadžeri kvaliteta su dostupni za svu potrebnu podršku, u cilju definisanja optimalnih rešenja za betonske pozicije u projektovanju. Optimalna rešenja podrazumevaju precizno definisanje građevinskih materijala koji u potpunosti odgovaraju projektnim zahtevima. Ovakva rešenja ne samo da su adekvatnija i samim tim bolja, nego često i štede novac investitoru i izvođaču bez negativnog uticaja na kvalitet.

više informacija o Lafarge podršci u projektovanju betonskih pozicija

Lafarge kao društveno odgovorna kompanija u svakoj sferi poslovanja strogo poštuje:

pravila i procedure za bezbednost i zdravlje na radu

regulativu i međunarodne standarde i procedure u oblasti zaštite životne sredine

najviše standarde kvaliteta svojih proizvoda