STABILIZACIJARešenje za dugotrajne puteve

O stabilizaciji:

Praksa je pokazala da su stabilizovani putevi otporniji na deformacije i samim tim trajniji. Kvalitet kolovozne konstrukcije i njenu trajnost određuju:

  • kvalitet materijala i same izrade slojeva kolovozne konstrukcije
  • kvalitet podloge na kojoj se nalazi kolovozna konstrukcija

Za više informacija pošaljite upit


Tradicionalno je stabilzovan sloj agregata sa (čistim) cementom. Ovaj način nosi rizik od pojave pukotina u slučaju neadekvatnog materijala ili doziranja. Da bi se to sprečilo, proizvodnja mešavine agregata i cementa odvija se na fabrici pod kontrolom laboratorije, dok se ugradnja vrši u ograničenim rokovima i vremenskim uslovima. Dodatno se rade i dilatacije. Mada najpouzdaniji, ovakav način je kompleksan, skup i vremenski zahtevan. Iako se daleko manje primenjuje nego ranije, pomenuti način je i dalje zastupljen u izgradnji pojedinih autoputnih pravaca u Srbiji.

Detaljnije

Danas se stabilizacija u svetu pretežno izvodi na licu mesta (in situ), a umesto čistog cementa koriste se posebno dizajnirana veziva za stabilizaciju puteva. Ovakav način je 1) jeftiniji, 2) brži i 3) ne zahteva izradu dilatacija. Kvalitet je nepromenjen.

Ključna prednost stabilizacije na licu mesta jeste u činjenici da se ova metoda može koristiti kako u izgradnji novih puteva - kada se radi o stabilizovanju podloge tj. poboljšanju kvaliteta podloge puta, tako i prilikom rekonstrukcije postojećih puteva - kada govorimo o tzv. postupku hladne reciklaže, gde se direktno utiče na kvalitet same kolovozne konstrukcije. Ušteda je višestruka s obzirom da se ne skida ni jedan od slojeva, već se stabilizuje postojeći kolovoz dodavanjem veziva za stabilizaciju u postupku drobljenja.

Detaljnije

Prednosti stabilizacije su višestruke

Ponuda Lafarge za stabilizaciju i reciklažu

Veziva

posebno dizajnirana veziva za stabilizaciju za različite tipove tla/materijala

Detaljnije

Usluge

usluge u vezi sa projektovanjem i ugradnjom

Detaljnije

Rešenja

ugradnja sa partnerskom firmom specijalizovanom za ovu vrstu poslova

Detaljnije

ASORTIMAN PONUDE ZA POUZDANE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE

    Veliki infrastrukturni objekti podrazumevaju kvalitetne građevinske materijale i pouzdanog partnera. Pažljiv odabir sirovina, proizvodnja u strogo kontrolisanim uslovima, kao i jasna upustva za upotrebu, doprinose održanju liderske pozicije Lafarge-a u izgradnji objekata infrastrukture.

    U ponudi Lafarge su:

  • Lafarge proizvodi za infrastrukturne objekte (cement, beton i hidraulična veziva za puteve)
  • Lafarge usluge kod izgradnje infrastrukturnih objekata (prodaja cementa, prodaja betona, stabilizacija)
  • Mobilne fabrike betona – Lafarge rešenje za izgradnju infrastrukturnih objekata

Lafarge kao društveno odgovorna kompanija u svakoj sferi poslovanja strogo poštuje:

pravila i procedure za bezbednost i zdravlje na radu

regulativu i međunarodne standarde i procedure u oblasti zaštite životne sredine

najviše standarde kvaliteta svojih proizvoda