Pored učešća kroz prefabrikovane betonske elemente i betone (bankine, ivičnjake, potporne zidove i slično), prisutni smo u izgradnji i rekonstrukciji samog trupa puta. Radi se o stabilizaciji tla i agregata sa Lafarge vezivima za stabilizaciju.
U ponudi Lafarge je:
  • paleta proizvoda za stabilizaciju (BeoSol 12,5; BeoSol 22,5 i BeoSol 32,5)
  • rešenje Lafarge za stabilizaciju