Projektovanje puteva u Republici Srbiji uređeno je sledećim propisima:

  1. Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009, 132/2014, 145/2014.)
  2. Zakon o javnim putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013.)
  3. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 9/2016)
  4. Zakon o vodama (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, i 93/2012.)
  5. Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta (Sl. glasnik RS, 50/11)
  6. Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 14/2016.)