Za svaku od navedenih vrsta mešavina, odnosno svaki od navedenih delova serije standarda EN 14227 postoji lista dozvoljenih sastojaka uključujući agregate, veziva i druge materijale. U svakom delu ove serije EN standarda, navedeni su glavni sastojci sa pozivanjem na odgovarajući EN standard, što je prikazano i u tabeli:


EN 14227 Deo 1: Mineralne mešavine vezane cementom Deo 2: Mineralne mešavine vezane zgurom Deo 3: Mineralne mešavine vezane letećim pepelom Deo 5: Mineralne mešavine vezane hidrauličnim vezivom za puteve Deo 15: Tla stabilizovana hidrauličnim vezivom
Agregat/
tlo
EN 13242 EN 13242 EN 13242 EN 13242 EN 14227-15
Cement EN 197-1 N/A EN 197-1 N/A EN 14227-2
GBS N/A EN 14227-2 EN 14227-2 N/A EN 14227-2
GGBS N/A EN 15167-1 EN 14227-2 N/A EN 15167-1
ASS N/A EN 14227-2 N/A N/A N/A
Kreč N/A EN 459-1 EN 459-1 N/A EN 459-1
Gips N/A zahtevi su otvoreni EN 14227-3 N/A EN 14227-15
CaFA N/A N/A EN 14227-4 N/A EN 14227-4
SiFA N/A N/A EN 14227-4 N/A EN 14227-4
HRB N/A N/A N/A EN 13282-1 EN 13282-1
EN 13282-2
Voda EN 1008 EN 1008 EN 1008 EN 1008 EN 1008