Ponuda:
  • usluge laboratorije (podrška za sva laboratorijska ispitivanja tla, odnosno materijala koji je predmet stabilizacije; podrška u odabiru adekvatnog veziva; preporuka optimalne recepture)
  • konsalting usluge:
    • podrška projektovanju
    • izrada procedure za ugradnju (tzv. method statement)
  • kompletna logistika u vezi sa materijalom za stabilizaciju (skladištenje, transport, čekanje na gradilištu)