Tehnička podrška kupcima:
  • Prodavci na licu mesta preporučuju vrstu i tip cementa koji najbolje odgovara konkretnoj nameni.
  • Menadžer za tehničku podršku na licu mesta daje sugestije oko receptura, ugradnje, uslova za betoniranje i rešava eventualne probleme koji mogu nastati.
  • Laboratorija za cement i beton daje dodatnu podršku u slučaju potrebe za detaljnijim analizama sastava cementa i ponašanja betona za čiju pripremu je korišćen Lafarge cement.