Ponuda:
 • tehnička podrška kupcima:
  • Prodavci na licu mesta preporučuju vrstu cementa i tip betona koji najbolje odgovara konkretnoj nameni.
  • Menadžer za tehničku podršku na licu mesta daje sugestije oko receptura, ugradnje, uslova za betoniranje i rešava eventualne probleme koji mogu nastati.
  • Laboratorija za cement i beton daje dodatnu podršku u slučaju potrebe za detaljnijim analizama sastava cementa i ponašanja betona za čiju pripremu je korišćen Lafarge cement.
 • pumpanje betona pomoću stabilnih ili pokretnih pumpi u zavisnosti od specifičnosti samog gradilišta
 • transport svežeg betona od fabrike do mesta ugradnje shodno potrebama i dinamici gradilišta
Grejanje i hlađenje betona:
 • preporučujemo upotrebu sistema za grejanje agregata koji se može instalirati na fabrici betona za betoniranje na niskim temperaturama
 • preporučujemo upotrebu sistema za hlađenje cementa putem dodavanja tečnog azota u silos cementa za betoniranja na visokim temperaturama*
* Prema važećem pravilniku za beton PBAB 87, nije dozvoljeno betoniranje na visokim (preko 30°C) i niskim temperaturama (ispod 5°C) bez preduzimanja posebnih mera za normalno očvršćavanje betona.