Hidrаuličnа vеzivа zа puteve su gоtоvi prоizvоdi, fabrički proizvedeni i spremni za korišćenje prilikom isporuke. Ona se razlikuju po razvijanju čvrstoće i dele na brzoočvršćavajuća i normalno očvršćavajuća hidraulična veziva za puteve. Njihova svojstva su naročito pogodna za primenu kod materijala za noseće slojeve, donje noseće slojeve i posteljicu, kao i za zemljane radove na putevima, železnici, aerodromima i drugim vrstama infrastrukture.

S obzirom da stabilizovani sloj treba da ima adekvatnu čvrstoću i elastičnost, preporučujemo upotrebu posebno dizajniranih BeoSol veziva za stabilizaciju, koja omogućavaju tretiranom sloju da zadrži adekvatan nivo elastičnosti, uz postizanje zahtevanih čvrstoća. Ovako je rizik od pojave pukotina sveden na najmanju moguću meru, a što nije slučaj kod upotrebe cementa za ovakve namene.


Lafarge u ponudi ima 3 tipa BeoSol veziva. Razlika je u čvrstoćama koje se postižu sa svakim od njih.


HRB E2 (12,5 prema SRPS EN 13282-1:2015)

Vezivo za stabilizaciju 12,5 je pogodno za stabilizaciju agregata u izgradnji puteva i platoa. Prednost stabilizovanog materijala: povećanje čvrstoće i otpornosti na deformitete koji nastaju prilikom nanošenja tereta u eksploataciji.

HRB E3 (22,5 prema SRPS EN 13282-1:2015)

Vezivo za stabilizaciju 22,5 je pogodno za stabilizaciju tla i rekonstrukciju puteva/platoa postupkom hladne reciklaže. Prednost stabilizovanog materijala: povećanje čvrstoće i otpornosti i značajne uštede. Osnovna ušteda je u tretiranju materijala na licu mesta (tla ili postojećeg puta/platoa koji se rekonstruiše), umesto da se postojeći materijal uklanja, zatim donosi i tretira novi. Više o prednostima.

HRB E4 (32,5 prema SRPS EN 13282-1:2015)

Vezivo za stabilizaciju 32,5 je pogodno za stabilizaciju tla i rekonstrukciju puteva/platoa postupkom hladne reciklaže u slučajevima kada je tretirani materijal lošijih performansi (kvaliteta, sastava, nosivosti) i kada projektni zahtev podrazumeva veće čvrstoće. Prednost stabilizovanog materijala: povećanje čvrstoće i otpornosti i značajne uštede.

Više informacija