Cement – hidraulično vezivo, odnosno fino mleveni neorganski materijal, koji pomešan sa vodom formira pastu koja u procesu hidratacije vezuje i očvršćava. Nakon završetka reakcije i procesa očvršćavanja, cementna pasta zadržava čvrstoću i postojanost čak i pod vodom.

Cement se dobija mlevenjem portland cementnog klinkera (poluproizvod nastao pečenjem tačno određene mešavine sirovina na visokim temperaturama) kome se pored gipsa (kalcijum sulfata) može dodati i: granulisana zgura visoke peći, pucolanski materijal, leteći pepeo, krečnjak i sl. U zavisnosti od namene razlikuju se:

 • cementi opšte namene (obični portland cement, sulfatno otporni obični cement, beli portland cement i obični portland cement niske toplote hidratacije) i
 • cementi za specijalnu namenu

Obični Portland cementi podeljeni su u pet glavnih vrsta, a svaka vrsta na više tipova cementa, na osnovu sastava i tehnologije proizvodnje.

Dodatno, svaki tip cementa označava se i klasom čvrstoće (32,5, 42,5 ili 52,5) koja odgovara njegovim mehaničkim svojstvima. Oznake klase čvrstoće pored brojčanih oznaka moraju sadržati i slovne oznake za klasu početne čvrstoće N, R ili L.

Pregled oznaka vrsta i tipova cementa:

Oznaka i naziv vrste cementa Oznaka tipa cementa
Pravilniku o kvalitetu cementa Standard SRPS EN 197-1
CEM I – portland cement PC CEM I
CEM II – portland kompozitni cement Portland cement sa dodatkom zgure PC 20S CEM II/A-S
PC 35S CEM II/B-S
Portland cement sa dodatkom pucolana PC 20P CEM II/A-P
PC 35P CEM II/B-P
PC 20Q CEM II/A-Q
PC 35Q CEM II/B-Q
Portland cement sa dodatkom letećeg pepela PC 20V CEM II/A-V
PC 35V CEM II/B-V
Portland cement sa dodatkom krečnjaka PC 20L CEM II/A-L
PC 35L CEM II/B-L
Portland kompozitni cement PC 20M CEM II/A-M
PC 35M CEM II/B-M
CEM III – metalurški cement M 35K CEM III/A
M 20K CEM III/B
M 5K CEM III/C
CEM IV – pucolanski cement P 35 CEM IV/A
P 55 CEM IV/B
CEM V – kompozitni cement MP 30 CEM V/A
MP 50 CEM V/B

LEGENDA:

A- učešće dodataka od 6-20%

B- učešće dodataka od 21-35%

C- učešće dodataka granulisane zgure visoke peći od 81-95%

L- krečnjak

M- mešani dodatak

P- prirodni pucolan

Q- prirodno kalcinisani pucolan

S- granulisana zgura visokih peći

V- silikatni leteći pepeo

Lafarge cement

Prepoznatljivi smo po tradiciji dugoj 178 godina i paleti proizvoda prilagođenoj zahtevima tržišta sa potvrđenim kvalitetom i definisanom primenom. Strogo kontrolisan kvalitet uz stalno unapređenje ponude, učvrstio nas je na mestu lidera u izgradnji kapitalnih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

U ponudi su sledeći proizvodi namemenjeni segmentu infrastrukture:

Rinfuzni proizvod

Portland cement bez dodatka.

Odlikuje se veoma visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kao i za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi za keramičke pločice i stiropor).


Sastav:

 • portland-cementni klinker 95-100%
 • gips i mineralna punila 0-5%

Karakteristike cementa:

 • veoma visok nivo i priraštaj čvrstoća
 • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)

Preporučuje se za:

 • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
 • proizvodnju betona visokih klasa čvrstoće
 • radove u niskogradnji
 • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu
više informacija

Rinfuzni proizvod

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka.

Odlikuje se visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju transportovanih i pumpanih betona kao i za nosive betonske konstrukcije. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni i objekti infrastrukture).


Sastav:

 • portland-cementni klinker 80-94%
 • granulisana zgura i krečnjak 6-20%
 • gips i mineralna punila 0-5%

Karakteristike cementa:

 • visok nivo i priraštaj čvrstoća
 • kompatibilnost sa aditivima za beton
 • nema pojave izdvajanja vode

Preporučuje se za:

 • radove u niskogradnji
 • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
 • proizvodnju betona viših klasa čvrstoće
 • izvođenje nosivih betonskih konstrukcija
 • betone kod kojih se zahteva otpornost na dejstvo mraza, mraza i soli, vodonepropusnost
više informacija

Rinfuzni proizvod

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom letećeg pepela i krečnjaka.

Odlikuje se umerenim ranim i visokim krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju transportovanih i pumpanih betona. Umeren priraštaj čvrstoća čini cement idealnim za duži transport betona kao i za betoniranje pri povišenim temperaturama.

Sastav:

 • portland-cementni klinker 65-79%
 • leteći pepeo i krečnjak 21-35%
 • gips i mineralna punila 0-5%

Karakteristike cementa:

 • umeren priraštaj čvrstoća
 • dobro zadržavanje konzistencije

Preporučuje se za:

 • betoniranje na visokim temperaturama
 • transportne i pumpane betone
 • masivne betone sa nižom toplotom hidratacije
više informacija

Rinfuzni proizvod

Cement sa dodatkom metalurške zgure.

Preporučuje se za spravljanje betona koji će biti izloženi dejstvu hemikalija (prvenstveno sulfata) kao i za spravljanje betona gde se zahteva niža toplota hidratacije i izbegavanje eventualno nastalih prslina (masivni betoni).

Sastav:

 • portland-cementni klinker 20-30%
 • metalurška zgura 70-80%
 • gips i mineralna punila 0-5%

Karakteristike cementa:

 • umeren priraštaj čvrstoća
 • nizak sadržaj C3A
 • niska toplota hidratacije

Preporučuje se za:

 • betone izložene agresivnim sredinama
 • betoniranje na visokim temperaturama
 • transportne i pumpane betone
više informacija

Pakovani proizvod

Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka.

Odlikuje se visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata i ivičnjaka. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni i objekti infrastrukture). Posebno je pogodan za injektiranje u izgradnji infrastrukturnih objekata.

Sastav:

 • portland-cementni klinker (80-94%)
 • granulisana zgura i krečnjak (6-20%)
 • gips i mineralna punila (0-5%)

Karakteristike cementa:

 • visok nivo i priraštaj čvrstoća
 • kompatibilnost sa aditivima za beton
 • pogodan za betone otporne na dejstvo mraza i soli

Preporučuje se za:

 • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
 • masa za injektiranje u izgradnji mostova i tunela
 • betoniranje na niskim temperaturama (ispod 5°C)
više informacija

Više o proizvodnji i kvalitetu cementa