Cement beton ili beton je veštački kameni materijal dobijen mešanjem cementa, krupnog i sitnog agregata i vode, sa ili bez prisustva mineralnih i hemijskih dodataka, koji poprima svoja svojstva hidratacijom cementa.

Nakon mešanja i ugrađivanja, beton očvršćava. Hemijski proces – hidratacija – nastaje reakcijom cementa koji u dodiru da vodom očvršćava i povezuje ostale komponente u smeši. Ovako se dobija veoma tvrd materijal koji je dominantan u građevinskoj industriji.

Danas je sve više zastupljena upotreba recikliranih materijala, kao sastojaka za beton, usled ograničenih izvora agregata.

Tipičan sastav betona:

  • cement 10-20%
  • voda 5-10%
  • agregat 70-80%
  • vazduh 1-2%

Hemijski dodaci/aditivi nisu obavezni, ali se u novije vreme sve više koriste. Doziraju se u odnosu na masu cementa.

Lafarge beton

U ponudi je širok spektar proizvoda, koji se mogu grupisati na sledeći način:

Betoni od marke 10 do marke 60 (MB10 do MB60) napravljeni sa dve, tri ili četiri frakcije u zavisnosti od namene i zahteva kupca. Betoni mogu biti za različite klase izloženosti.


Lafarge betoni po potrebi zadovoljavaju neku od datih klasa izloženosti, ili kombinaciju sledećih klasa izloženosti (prema SRMS U.M1.206):

  • XO klase izloženosti bez rizika od korozije
  • XC (od 1 do 4) klase izloženosti sa rizikom od korozije prouzrokovane karbonitizacijom
  • XD (od 1 do 3) klase izloženosti sa rizikom od korozije prouzrokovane delovanjem hlorida koji ne potiču iz morske vode
  • XS (od 1 do 3) klase izloženosti sa rizikom od korozije prouzrokovane delovanjem hlorida iz morske vode
  • XF (od 1 do 4) klase izloženosti zamrzavanju/odmrzavanju
  • XA (od 1 do 3) klase izloženosti hemijskim uticajima

Posebno dizajnirani Lafarge inovativni betoni za izgradnju infrastrukturnih objekata.

Ultra Series TM Brzovezujući

Preporučuje se kod betoniranja pri niskim spoljnim temperaturama kada se želi ubrzati priraštaj čvrstoća (npr. izrada prefabrikovanih betonskih elemenata i prednapregnutih konstrukcija).
Prednosti: povećanje produktivnosti radova, trajnost & otpornost betona
Više informacija


Ultra Series TM Hemijska otpornost

Beton otporan na hemikalije iz: zemljišta, podzemnih voda i industrijskih postrojenja. Rešenje za podove farmi, kanalizacione sisteme.
Prednosti: hemijska otpornost & trajnost u agresivnim sredinama.
Više informacija


Ultra Series TM Mlazni

Beton prilagođen za podzemne građevinske radove (tuneli, bunari), stabilizacije kosina, zaptivne radove i sl.
Prednosti: brza i laka primena (bez oplate), dobro prijanjanje na podlogu, duktilnost i sl.
Više informacija


Ultra Series TM Niska toplota hidratacije

Rešenje za masivne betone poput temelja za vetrogeneratore, ploče velikih dimenzija, betonske rezervoare i sl.
Prednosti: laka ugradnja / bez vibriranja, niska toplota hidratacije – smanjen rizik pojave pukotina, visoke krajnje čvrstoće.
Više informacija


Ultra Series TM Vodonepropusni

Rešenje za betone koji su izloženi opasnosti od prodora vode. Primena za temelje, parkinge u garažama, krovne ploče i sl.
Prednosti: sprečavanje korozije armature, otpornost na dejstvo mraza, trajnost.
Više informacija


Ultra Series TM Podvodni

Beton prilagođen za ugradnju pod vodom ili u vlažnoj sredini. Primena za betoniranje šipova, obale i vodoutvrde.
Prednosti: trajnost konstrukcije (ujednačen vodocementni faktor), smanjuju se troškovi ugradnje jer nema troškova za odvođenje vode.
Više informacija


Hydromedia

Reč je o propusnom betonu sa naprednom tehnologijom za odvodnjavanje. Hydromedia™ je održivo rešenje koje kombinuje osobine betona i napredne tehnologije dreniranja. Visoka propusnost, izuzetno brza apsorbcija atmosferskih voda sa ulica, parkinga, prilaza i šetališta, čime se smanjuje rizik od poplava. Hydromedia™ je namenjena za niske saobraćajnice (biciklističke staze, parkinzi, prilazi, trotoari) podložne zadržavanju vode.
Više informacijaViše o proizvodnji i kvalitetu betona