Kontaktirajte nas

Vitor Antić

menadžer prodaje
za segment infrastrukture

Beočin

Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o., Trg BFC 1, 21300 Beočin

Telefon: 021 874-100
Fax: 021 870-559


Beograd

Francuska 10/I 11000 Beograd

Telefon: 011 655 6120