Za investitore

Detaljnije

Za projektante

Detaljnije

Za izvođače

Detaljnije

Za više informacija pogledajte sve referentne projekte Detaljnije

Pod lupom

Građevinski proizvodi – na putu ka EU

Put Srbije ka pridruživanju Evropskoj uniji podrazumeva, pored mnogih drugih reformskih procedura, pripremu za prilike i zahteve konkurentnog zajedničkog tržišta. Ovo zahteva veliku posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga. Uspostavljanje nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta ima višestruki cilj...

Detaljnije